donderdag 22 november 2012

Sherbornesessie

Vandaag (do 22 nov) stond een 'speciale turnles ' op het programma. We kregen bezoek van 6 toffe kleuters uit een type2-klas uit de Kim in Deerlijk. We maakten kennis met een veel gebruikte methodiek in het buitengewoon onderwijs, namelijk sherborne. Voor de geïnteresseerden volgt hieronder een specifieke uitleg. Achteraf was iedereen heel enthousiast. Voor herhaling vatbaar.... Wie wil, kan het reilen en zeilen van onze nieuwe vrienden volgen op de blog van meester Robbie. (zie interessante links) Wat is Sherborne? Sherborne-therapie, is een bewegingspedagogiek ontwikkeld door Veronica Sherborne gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind of volwassene door middel van beweging. De sherborne-therapie wil door middel van beweging de persoonlijkheidsontwikkeling stimuleren. Zelfvertrouwen, door basisveiligheid in het eigen lichaam, en vertrouwen, door veiligheid in de relatie met anderen, zijn binnen deze therapie twee basisbehoeften die nagestreefd worden. Doelgroep: De Sherborne/therapie wordt gebruikt in de begeleiden en behandelen van mensen met een mentale beperking. Basisprincipes: De Sherborne-therapie wil vooral het bewustzijn van de eigen bewegingsmogelijkheden, zowel binnen zichzelf (het eigen lichaam) als naar anderen toe, uitbreiden. Wie zich meer bewust is van de eigen bewegingen kan deze ook leren controleren en een evenwicht bereiken wat een begin kan zijn tot meer verkennen van de omgeving en betere communicatie. Wat op zich weer leidt tot een groter zelfvertrouwen en geloof in de eigen mogelijkheden. In de Sherborne-therapie zijn er drie soorten relaties: de 'met-elkaar-relaties' (met de therapeut), de 'tegen-elkaar-relaties' (de kracht van het eigen lichaam), en de 'samen-relaties' (afstemmen van zichzelf in de samenwerking met anderen). Bron: Wikipedia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten