zaterdag 2 juli 2016

Afscheid van het 5de leerjaar.

Het was een heel fijn jaar ! Geniet van de vakantie en succes in 't zesde!!!! PS: de filmpjes die jullie met Lene haar mama hebben gemaakt, moet ik er nog op zetten

We maakten een filmpje met greenkey over bootvluchtelingen.


Sherbornesessie

Wat is Sherborne? Sherborne-therapie, is een bewegingspedagogiek ontwikkeld door Veronica Sherborne gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind of volwassene door middel van beweging. De sherborne-therapie wil door middel van beweging de persoonlijkheidsontwikkeling stimuleren. Zelfvertrouwen, door basisveiligheid in het eigen lichaam, en vertrouwen, door veiligheid in de relatie met anderen, zijn binnen deze therapie twee basisbehoeften die nagestreefd worden. Doelgroep: De Sherborne/therapie wordt gebruikt in de begeleiden en behandelen van mensen met een mentale beperking.