vrijdag 4 april 2014

Werkstukken

De leerlingen kregen de opdracht om een werkstuk te maken over een Europese lidstaat. Niet evident want het was een land waar ze amper iets over wisten. Het was dus een hele taak om de nodige info te verzamelen, selecteren, ordenen, ... om er dan een mooi document van te maken. De kers op de taart was de spreekbeurt die eraan gekoppeld was en ik moet zeggen, ..... het was een succes! Ik ben heel trots op ieder van jullie. De inzet was groot, de resultaten nog grootser! Bravo allemaal! Knipoog van je juf.

Carnaval

affiche sprookje + vlag

Als afwerking van het sprookje kregen de leerlingen de opdracht om een leuke affiche te ontwerpen. De resultaten zijn te bezichtigen in de speelzaal beneden. In een muzische les gingen dezelfde groepjes ook aan de slag met verschillende soorten stof. De opdracht luidde: 'Ontwerp je eigen vlag'. Ziehier de resultaten.