maandag 27 februari 2012

Sherbornesessie met special kids

Een speciale turnles, zo kan je het wel noemen. We maakten kennis met een werkvorm die heel vaak gebruikt wordt bij kinderen met een mentale handicap. We kregen het bezoek van 6 vrolijke kinderen die dagelijks naar school gaan in de Kim in Deerlijk. We kregen de kans om samen met hen te werken en het viel bij iedereen erg in de smaak.Op het einde van het schooljaar zullen we dit nog eens doen, met dan hopelijk betere foto's. Wat is Sherborne? Sherborne-therapie, is een bewegingspedagogiek ontwikkeld door Veronica Sherborne gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind of volwassene door middel van beweging. De sherborne-therapie wil door middel van beweging de persoonlijkheidsontwikkeling stimuleren. Zelfvertrouwen, door basisveiligheid in het eigen lichaam, en vertrouwen, door veiligheid in de relatie met anderen, zijn binnen deze therapie twee basisbehoeften die nagestreefd worden. Doelgroep: De Sherborne/therapie wordt gebruikt in de begeleiden en behandelen van mensen met een mentale beperking. Basisprincipes: De Sherborne-therapie wil vooral het bewustzijn van de eigen bewegingsmogelijkheden, zowel binnen zichzelf (het eigen lichaam) als naar anderen toe, uitbreiden. Wie zich meer bewust is van de eigen bewegingen kan deze ook leren controleren en een evenwicht bereiken wat een begin kan zijn tot meer verkennen van de omgeving en betere communicatie. Wat op zich weer leidt tot een groter zelfvertrouwen en geloof in de eigen mogelijkheden. In de Sherborne-therapie zijn er drie soorten relaties: de 'met-elkaar-relaties' (met de therapeut), de 'tegen-elkaar-relaties' (de kracht van het eigen lichaam), en de 'samen-relaties' (afstemmen van zichzelf in de samenwerking met anderen). Bron: Wikipedia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten